Tough Race Sweden tar nu nästa steg till att verkligen sätta Borlänge på kartan när det gäller hinderbanor.

Under våren och sommaren kommer en permanent hinderbana att byggas i Dalsjö strax öster om Borlänge.
30 hinder, flera olika löpslingor och ett utegym 
särskilt anpassat för hinderträning kommer att byggas och beräknas stå klart i september. Delar av banan kommer att öppna för träning redan i april.


Under flera år har Tough Race Sweden arrangerat populära hinderbanelopp och trenden är tydlig. Intresset för loppen och träningsformen växer så det knakar. Det dyker ständigt upp nya arrangörer och lopp.

För att kunna utveckla sporten och ge möjlighet till träning på bra hinderbanor så bygger nu Tough Race Sweden en riktigt stor hinderbana i Dalsjö utanför Borlänge. Ca 30 gediget byggda hinder kommer att placeras ut och flera alternativ på distanser kommer att erbjudas.


Även ett utegym kommer att byggas i anslutning till hinderbanan. Ett gym som kommer att innehålla, förutom traditionella styrkestationer, speciella anordningar för greppstyrka och hinderträning.

Anläggningen kommer att vara öppen dygnet runt under barmarkssäsongen. Etableringen kommer att pågå under våren och sommaren. Anläggningen beräknas vara klar i september. Delar av hinderbanan kommer att öppna för träning redan i april och under våren kommer fler och fler hinder att finnas tillgängliga.


Etableringen är finansierad av lokalt ledd utveckling genom LEADER-metoden i Dalälvarnas utvecklingsområde. Borlänge Kommun medfinansierar projekten i den lokalt ledda utvecklingen i Dalälvarnas utvecklingsområde där byggnationen av Dalsjö Hinderbana är ett av projekten.

Foto: Magnus Sammils